Budget 2017: Mere kultur, bedre demokrati og flere varme hænder

Gentofte Kommune er en kommune, der ikke kun har en god økonomi, vi har også en stor social kapital, hvor virksomheder, borgere og civilsamfundet løfter mange opgaver sammen.

Enhedslisten fokuserer derfor i sit budgetforlag på at udvide og udvikle demokratiet i Gentofte, for at involvere borgerne og lokale aktører i de politiske beslutninger. Det kan bl.a. ske ved at etablere lokalråd, udvikle en samskabelsespolitik og udvide kommunalbestyrelsen fra 19 – 25 medlemmer.

Enhedslisten ønsker også livestreaming fra kommunalbestyrelsesmøder, så borgerne lettere kan følge med i kommunalpolitikken. Et bedre demokrati kræver, at kommunen får en borgerombudsmand, der kan tage imod anonyme klager fra borgerne, embedsmænd og aktører vedrørende sagsbehandling, administration og udbudssager.

For at skabe de bedst mulige rammer om borgerinddragelsen er der behov for – med udgangspunkt i de lokale biblioteker - at etablere lokale medborgerhuse, hvor borgerne kan mødes om fælles aktiviteter, fælles spisning, møder, afholdelse af fester m.v.

Også de unge i skal have mulighed for aktivt at deltage i udviklingen af ungdomsmiljøet i Gentofte. Derfor foreslår Enhedslisten, at der etableres et Ungdomsråd parallelt med lokalrådene, hvor unge selv kan udvikle input til kommunalpolitikken.

Enhedslisten foreslår at kommunen lytter til de ønsker, som lærere, pædagoger og sundhedspersonale har og vil derfor ansætte flere lærere og pædagoger, oprette en pulje til vedligeholdelse af skolerne og afsætte midler, der kan skabe bedre normeringer i daginstitutionerne. Enhedslisten mener desuden at der er behov for ekstra støtte til akutte tilbud til ældre, et kompetenceløft i hjemmeplejen og kommunen skal bruge flere ressourcer til at hjælpe flygtningene med at integrere sig.

Enhedslisten mener, at Gentofte Kommune har en for uambitiøs klimapolitik. Derfor skal der afsættes midler til udviklingen af en ambitiøs klimaplan med målet om at Gentofte Kommune bliver CO-2 neutral kommune i 2028.

Kulturarv, kunst og kultur binder alle mennesker sammen. Derfor bakker Enhedslisten op om at gøre Charlottenlund Slot og Slotspark til et nyt kultur- og erhvervsudviklingsområde. Der skal desuden iværksættes undersøgelser omkring muligheden for at etablere en strandsti fra Hellerup Strand til Charlottenlund Strandpark. Et bedre strandområde kræver også at der afsættes penge til fjernelse af tang, så borgerne og andre strandgæster får en bedre strandoplevelse.

23. september 2016 | Enhedslisten i Gentofte
Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsesmedlem

Hent Enhedslistens samlede ændringsforslag til budgettet i nedenstående PDF-fil

 

BilagStørrelse
2016 - 09 - Enhedslistens ændringsforslag til budgetforslaget 2017.pdf4.8 MB
Emneord: